UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11
Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016 - 10:47
Ngày 22-11, UBND tỉnh đã tổ chức họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.


Tại kỳ họp đã có 13 nội dung được đưa ra thảo luận. Các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng, đến ngày 15-11 đã giải ngân vốn đầu tư là 1.102/1.476,7 tỷ đồng, đạt gần 74,7% kế hoạch. Một số công trình, dự án triển khai chậm như: Kè bờ sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Đường giao thông tại trung tâm hành chính TP Tuyên Quang; Đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, thoát nước mưa, nước thải khu trung tâm huyện Yên Sơn; các công trình khởi công mới năm 2016 sử dụng vốn ngân sách Trung ương phải thẩm định nguồn vốn... Nguyên nhân chủ yếu là do giao vốn chậm, thời tiết không thuận lợi, chậm giải phóng mặt bằng, chậm thanh toán vốn các công trình đã hoàn thành...

Các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2016; Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh; Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2017; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; Kế hoạch hỗ trợ thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với khuôn viên và sân thể thao năm 2017; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 17-8-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 13-5-2011 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện, nhân viên kỹ thuật
công tác trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã; Quy định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; thông qua Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông.

Kết luận từng nội dung, về thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu các địa phương phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tổ chức giải phóng mặt bằng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình. Đồng chí yêu cầu Kho bạc Nhà nước và Sở Tài chính đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư hoàn thành khối lượng công việc và thủ tục để quyết toán, giải ngân nhằm giải quyết được hết vốn đã giao của năm; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại nội dung công việc, thời gian thực hiện để bổ sung hoàn thiện Chương trình công tác và Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2017, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; rà soát lại nguồn vốn để thực hiện theo mục tiêu kế hoạch hỗ trợ thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với khuôn viên và sân thể thao năm 2017; hoàn thiện quy định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi hộ.

 

Theo baotuyenquang.com.vn

 

 
Lượt xem: 471 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: