Bước đầu tiếp nhận thông tin gửi đến đường dây nóng
Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2016 - 15:52
Theo báo cáo của Văn phòng HĐND và UBND thành phố, sau gần 02 tháng hoạt động, đến nay tổng số tin phản ánh đến đường dây nóng của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và xã, phường là 56 thông tin.

 

Ngày 14/10/2016, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị công bố, công khai đường dây nóng của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh các vấn đề có liên quan đến thành phố Tuyên Quang. Theo đó, khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phản ánh những vấn đề có liên quan đến UBND thành phố Tuyên Quang có thể liên hệ 24/24 giờ qua các số điện thoại: UBND thành phố là 0981.282.827; Văn phòng Thành ủy là 0868.066.627 hoặc số điện thoại đường dây nóng khác của UBND các xã, phường.
Kết quả từ ngày 15/10/2016 đến ngày 05/12/2016, đường dây nóng của Thành ủy Tuyên Quang tiếp nhận 01 ý kiến; Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận 02 ý kiến; Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp nhận và xử lý 53 ý kiến phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố.
Nội dung phản ánh phần lớn tập trung vào những vấn đề phát sinh trong sinh hoạt đời sống cộng đồng tại khu dân cư, như: Quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý khoáng sản, sản xuất nông nghiệp, an ninh trật tự, cải cách hành chính, an ninh trật tự… Các ý kiến phản ánh, kiến nghị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định.
Sau gần 02 tháng đi vào hoạt động, đường dây nóng thật sự là một kênh thông tin thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm công dân. Qua các thông tin phản ánh qua đường dây nóng, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của người dân; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, công tác tổ chức tiếp nhận thông tin được thực hiện chu đáo; việc xử lý thông tin thường xuyên, liên tục, Chủ tịch UBND các xã, phường nhận được tin chuyển từ đường dây nóng đã tích cực chỉ đạo, triển khai xử lý và phản hồi nhanh chóng.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục để đường dây nóng hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới; như việc vẫn còn một số xã, phường chưa thường xuyên tiếp nhận cuộc gọi để xử lý nhanh đối với thông tin phản ánh có tính chất tố giác sự việc đang diễn ra.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng trong thời gian tới, Thành ủy Tuyên Quang đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc công khai số điện thoại đường dây nóng của thành phố và các xã, phường đến từng tổ chức, cá nhân trên địa bàn, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng quy định các thông tin phản ánh; kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những việc vượt thẩm quyền.

Huyền Trang
Lượt xem: 479 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: