Ra mắt mô hình tự quản về An ninh trật tự đầu tiên ở thành phố Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017 - 8:9
Nhằm đẩy mạnh phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngày 23/8, UBND phường Tân Quang đã ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự


Tổ tự quản về an ninh trật tự được thành lập tại tổ dân phố 1 của phường Tân Quang, thành viên là tổ trưởng, tổ phó và trưởng các đoàn thể tổ dân phố. Tổ có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu giúp UBND phường tổ chức, thực hiện mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự theo hình thức “2 quản”, “2 giữ”, cụ thể là: Quản lý tốt nhân hộ khẩu; Quản lý tốt trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè. Giữ vệ sinh chung; giữ gìn an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm. Đồng thời, tổ còn có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản của các cấp có thẩm quyền về công tác an ninh trật tự tới toàn thể nhân dân trên địa bàn tổ. Việc thành lập và ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự ở phường Tân Quang sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ý thức tự giác của nhân dân trong việc bảo vệ trật tự đô thị, trật tự khu phố. Qua đây nhằm tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở./.

Tin và ảnh: Bình Yên
Lượt xem: 300 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: