Thành phố Tuyên Quang xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 - 9:5
Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa phương trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của lực lượng vũ trang thành phố Tuyên Quang. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng bộ, chính quyền thành phố Tuyên Quang, lực lượng vũ trang thành phố luôn nỗ lực phấn đấu, thi đua, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tuyên Quang cho biết, xác định nhiệm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện là yếu tố quan trọng hàng đầu, là cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Hàng năm, trên cơ sở các chỉ thị Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ động ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng từ quân nhân chuyên nghiệp đến lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thanh niên trong toàn thành phố. Đồng thời, chú trọng định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội cũng như đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

 

Khẩu đội 12,7mm. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuyên Quang huấn luyện bắn mực tiêu trên không

( Ảnh Đăng Ninh)

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được Ban CHQS thành phố Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do dó, cùng với thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ huy quân sự thành phố tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cán bộ, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy, phương án phòng chống cháy nổ… Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, xây dựng tiến trình biểu huấn luyện, yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng... Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với đặc điểm, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức, nghệ thuật tác chiến của bộ đội địa phương, kết hợp chỉ đạo công tác huấn luyện với phong trào quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới, giúp dân phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế. Trong năm 2017, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại phường Nông Tiến; Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Đội Cấn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Cán bộ,, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ thành phố Tuyên Quang thi đua huấn luyện giỏi

(Ảnh Đăng Ninh)

Hiện tại, thành phố có 55 đơn vị dân quân tự vệ, trong đó có 13 đơn vị dân quân, 42 đơn vị tự vệ. Với lực lượng này, Ban CHQS thành phố yêu cầu các xã, phường quản lý chặt chẽ, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch, đi sâu huấn luyện kỹ năng, thực hành cho các đối tượng; hằng năm tổ chức diễn tập chiến đấu trị an và phòng, chống lũ bão, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, diễn tập chiến đấu phòng thủ... Riêng trong năm 2017, đã tổ chức huấn luyện trên 2.100 quân số dân quân tự vệ, đạt 99%. Trong huấn luyện thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, kết quả kiểm tra sau huấn luyện 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 75%. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự thành phố luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung duy trì nghiêm các mặt công tác trọng yếu, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và đời sống của cán bộ, chiến sỹ gắn với phát huy hiệu quả các thiết chế dân chủ trong đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; rà soát, xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần theo các Quyết định 142, 62,49 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng được hưởng trên địa bàn thành phố.
Thượng úy Nguyễn Thế Bách, trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố chia sẻ, nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chung của đơn vị, của mỗi cá nhân nên anh luôn có tinh thần học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện tham mưu trúng và đúng cho đảng ủy quân sự thành phố các hoạt động về chính trị, truyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, chiến sỹ, mọi đối tượng thuộc các lực lượng chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đất nước, địa phương. Từ định hướng tư tưởng đúng đắn, lực lượng vũ trang thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân, và là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                                                    Bình Yên ( Đài TT- TH thành phố)
Lượt xem: 44 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: