Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thứ Ba, ngày 26 tháng 12 năm 2017 - 17:54
Sáng ngày 26/12, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 5, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017; bàn các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và một số nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo  HĐND tỉnh và thành phố dự kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XXI (nhiệm kỳ 206-2021)

        Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Thị Thành Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố; Phan Thị Mỹ Bình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.Dự kỳ họp còn có đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.
      Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ, trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thành ủy, HĐND thành phố, sự điều hành tập trung của UBND thành phố, thành phố Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó một số chỉ tiêu vượt kết hoạch như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, tổng thu ngân sách, thu hút khách du lịch… Đây là tiền đề quan trọng để thành phố đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2016-2020. Tại kỳ họp này, bên cạnh xem xét, thảo luận, quyết nghị một số vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định thông qua dự thảo một số Nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
       Theo báo cáo của UBND thành phố, trong năm 2017, 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.300 tỷ đồng, tăng trên 11% so với năm trước; tốc độ tăng tưởng giá trị sản xuất đạt trên 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 9.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng/người/tháng; tổng thu ngân sách ước đạt gần 535 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch; thu hút 530.000 khách du lịch, đạt gần 140% kế hoạch, doanh thu từ du lịch đạt 424 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,28% xuống còn 1,63%; trện 3.100 nguời đưồc giải quyêt việc làm. Trong năm, thành phố đã thành lập thêm được 80 doanh nghiệp, Công tác xây dưng, phát triển và quản lý đờ thi của thánh phố cũng đạt đưổc nhiều kết quả quan trọng, đã hoàn thành lập lại trật tu đô thị ở 5 tuyến phố thuộc phường Tân Quang và phường Hưng Thành. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội, một số doanh nghiệp, hợp tác xã chậm đổi mới, hoạt động kém hiệu quả; một số dự án sản xuất công nghiệp- thủ công nghiệp chậm triển khai thực hiện; sản xuất công nghiệp quy mô còn hạn chế; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn nhỏ lẻ, chưa phong phú, sản phẩm ít, chất lượng chưa ổn định, chưa tạo tính bền vững và tiêu thụ sản phẩm; Tiến độ xây dựng Nông thôn mới còn chậm do Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của một số xã chưa chủ động, quyết liệt trong tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ; Việc duy trì sau lập lại trật tự đô thị của chính quyền từ thành phố đến xã, phường thực hiện chưa tốt, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra….Phương hướng, nhiệm vụ của thành phố Tuyên Quang trong năm 2018 được xác định với chủ đề “quản lý quy hoạch trong xây dựng và phát triển đô thị”; 10 nhiệm vụ trọng tâm và 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng được thành phố đề ra cùng nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó, thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Các đồng chí thường trực HĐND thành phố chủ trì kỳ họp

       Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng nghe báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố về tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động công tác kiểm sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của TAND về công tác xét xử năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự thành phố về kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của Ban kinh tế- xã hội, HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND thành phố về các báo cáo của UBND thành phố, Viện Kiểm sát thành phố, TAND thành phố, Chi cục thi hành án thành phố; Thông báo của Ủy ban TTQ thành phố về công tác xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và một số báo cáo của thường trực HĐND thành phố về báo cáo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết ý kiến cử tri…

        Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng những kết quả của thành phố Tuyên Quang trong nỗ lực phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, đặc biệt là một số chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của toàn tỉnh tỉnh trong năm nay.Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu rõ, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong điều kiện tình hình chung vẫn còn khó khăn, thành phố cần tập trung, quyết liệt và đồng bộ hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện quyết tâm xây dựng thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại II. Để làm được điều đó, thành phố cần rà soát các chỉ tiêu để đánh giá giữa nhiệm kỳ, làm rõ những mục tiêu nào đạt, chưa đạt, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố căn cứ tình hình thực tế, ban hành các Chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, về phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập… Về đề án xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị loại II, thành phố cần phố hợp chặt chẽ với ngành của tỉnh để ban hành kế hoạch, triển khai chi tiết đề án này, tạo chuyển biến tốt hơn trong giải ngân xây dựng kết cấu hạ tầng, quyết tâm hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng đường cao tốc, cầu Tình Húc, đường 2 bên bờ sông Lô và các Dự án BT. Bên cạnh đó, xây dựng đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch theo phương thức sáng tạo, đổi mới, thu hút khách du lịch, đặc biệt là việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên. Ngoài ra thành phố cũng cần thực hiện quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách, làm tốt công tác quản ký đô thị, coi đô thị sạch- xanh- sáng đẹp là điều kiện để thu hút khách du lịch và tạo môi trường sống tốt cho người dân. Các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tạo hiệu quả trong thực thi công vụ, tiếp tục cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, không để hoạt động của Trung tâm hành chính công theo hướng hình thức. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội./.


                                                                                        Tin và ảnh: Bình Yên ( Đài TT- TH thành phố) 

 
Lượt xem: 292 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: