Chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 ở thành phố Tuyên Quang

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Tuyên Quang đã xác định và lựa chọn được những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra các giải pháp triển...

Thứ 4, 31/5/2017


Tổng Bí thư Lê Duẩn - Điểm tựa quyết tâm đánh thắng Mỹ xâm lược

Ôn lại cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Lê Duẩn để suy ngẫm, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước. Lê Duẩn, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà chiến lược cách mạng, thao lược quân sự với những phẩm chất và tài năng kiệt...

Thứ 6, 7/4/2017


Vận dụng tư tưởng đoàn kết của Bác trong di chúc với công tác xây dựng Tổ chức Đoàn vững mạnh

Trong Di chúc để lại, điều đầu tiên Bác căn dặn: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Di chúc thiêng liêng đó, toát...

Thứ 5, 29/12/2016


Người cách mạng mẫu mực trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên – những người cách mạng suốt đời phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Qua nghiên cứu tư tưởng, tác phong, đạo đức...

Thứ 5, 29/12/2016


Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ

Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Lúc sinh thời, Bác thường căn dặn mọi người thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang...

Thứ 3, 6/12/2016


Bác Hồ với việc lựa chọn cán bộ đức - tài

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng "vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ", Bác Hồ luôn canh cánh một niềm mong mỏi là dân ta được hưởng tự do độc lập, là làm sao để nhà nhà no ấm, yên vui. Muốn làm được điều đó, phải có nhân dân, có con...

Thứ 4, 30/11/2016


Lưỡng Vượng học và làm theo Bác Hồ trong việc huy động sức mạnh nhân dân

Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy xã Lưỡng Vượng cho biết: Thực hiện việc học tập và làm theo Bác Hồ, Đảng bộ xã phát động phong trào thi đua từng năm gắn với chủ đề cụ thể.

Thứ 4, 30/11/2016


Học Bác gần dân, sâu sát trong từng việc

Qua bao năm công tác, dù đảm nhận nhiệm vụ nào ông Lê Xuân Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang cũng luôn tận tâm, trách nhiệm. Ông bảo:“Có sâu sát với cơ sở, có đặt lợi ích của hội viên nông dân lên hàng đầu, cái gì có lợi cho nông dân thì hết lòng làm...

Thứ 4, 30/11/2016


Bác Hồ với việc lựa chọn cán bộ đức - tài

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng "vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ", Bác Hồ luôn canh cánh một niềm mong mỏi là dân ta được hưởng tự do độc lập, là làm sao để nhà nhà no ấm, yên vui. Muốn làm được điều đó, phải có nhân dân, có con...

Thứ 3, 29/11/2016


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề an sinh xã hội

Là người học trò xuất sắc của Mác-Lênin, với chủ nghĩa nhân đạo cao cả, tất cả vì con người, lấy con người làm điểm xuất phát, là động lực, là mục đích của mọi tư tưởng và hành động cách mạng - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ...

Chủ nhật, 27/11/2016Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang