Tổng số gửi đi: 0 | Tổng số nhận về: 0 .Tính đến ngày 2/24/2018
STT Tên đơn vị Gửi đi Đã nhận Tổng số
1Hội Cựu Chiến binh000
2Liên Đoàn lao động TP000
3Thành Đoàn Tuyên Quang000
4Hội phụ nữ000
5Hội Người khuyết tật000
6HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ000
7Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP000
8Hội Y học cổ truyền000
9Hội NN chất độc Da cam/Đioxin000
10Hội Làm Vườn000
11Văn phòng đăng ký sử dụng đất000
12Ngân hàng CS-XH000
13Trạm dịch vụ vệ sinh môi trường000
14Phòng Tài chính - Kế hoạch000
15Văn phòng HĐND, UBND TP000
16Phòng Nội Vụ000
17Phòng Văn hoá Thông tin000
18Phòng LĐ, Thương binh và XH000
19Thanh tra thành phố000
20Phòng Giáo dục và Đào tạo000
21Phòng Tài nguyên Môi trường000
22Phòng Tư pháp000
23Phòng Quản lý đô thị000
24Phòng Y tế000
25Chi cục Thống kê thành phố000
26Phường Nông Tiến000
27Phường Phan Thiết000
28Phường Tân Quang000
29Phường Minh Xuân000
30Phường Ỷ La000
31Phường Tràng Đà000
32Phường Tân Hà000
33Xã Lưỡng Vượng000
34Xã An Tường000
35Xã Thái Long000
36Xã An Khang000
37Phường Hưng Thành000