• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Chuyên đề thanh niên với cong cuộc chuyển đổi số

Sáng ngày 23/5, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên năm 2023, với chủ đề “ Thanh niên thành phố Tuyên Quang với chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.