• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Thành phố Tuyên Quang sau 1 năm thực hiện Nghị quyết

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang Đảng bộ thành phố đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 21 nhiệm vụ và giải pháp và 5 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại I. Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhất là huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Tuyên Quang đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng.