LÃNH ĐẠO HĐND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2021-2026

 


 Đồng chí      
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố


                 
              Đồng chí      
                    ĐINH THỊ THU HÀ
                     Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố