• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, tư tưởng “người trước, súng sau” của Người là nét độc đáo, đặc sắc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào xây ...
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo và giá trị tham khảo trong công tác cán bộ hiện nay

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo và giá trị tham khảo trong công tác cán bộ hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng nhiệm vụ rèn luyện tư cách, tác phong, phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thể hiện trong hệ thống quan điểm, chỉ dẫn của Người về công tác cán bộ; trong đó, nội dung “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo vẫn còn nhiều giá trị tham khảo cả về ...
Chi bộ Vietcombank Tuyên Quang: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Vietcombank Tuyên Quang: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt khi đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, Chi bộ Vietcombank Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động ...
Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ...
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo và giá trị tham khảo trong công tác cán bộ hiện nay

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo và giá trị tham khảo trong công tác cán bộ hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng nhiệm vụ rèn luyện tư cách, tác phong, phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thể hiện trong hệ thống quan điểm, chỉ dẫn của Người về công tác cán bộ; trong đó, nội dung “vị thế công bộc” của người cán bộ lãnh đạo vẫn còn nhiều giá trị tham khảo cả về ...
Đảng bộ phường Hưng Thành - điển hình làm theo lời Bác

Đảng bộ phường Hưng Thành - điển hình làm theo lời Bác

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang). Đến nay, trên địa bàn phường đã xuất hiện nhiều mô hình hay, ...
Chi bộ thôn 12, xã Kim Phú học tập và làm theo Bác

Chi bộ thôn 12, xã Kim Phú học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ thôn 12, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đã từng bước đi vào nề nếp và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Chi ...
Học Bác chữ “Liêm”

Học Bác chữ “Liêm”

- Công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội là một trong những nội dung quan trọng nhằm tạo động lực to lớn để xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng, an ninh. Nhận thức được vai trò và trách nhiệm, Đại úy Dương Phú Minh, nhân viên chính sách, Ban Chỉ huy Quân ...
Phong phú những việc làm theo Bác

Phong phú những việc làm theo Bác

- Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, công việc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Tuyên Quang thời gian qua ngày càng nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong công việc. Qua đó, phát huy tính sáng tạo, sức mạnh đoàn kết và ý chí tự lực, ...
Học và làm theo Bác tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ

Học và làm theo Bác tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ

- Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân có những việc làm tốt, cách làm hay, ...
Chính là lẽ sống

Chính là lẽ sống

- Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, có sức ...
Lan tỏa phong trào người cao tuổi học và làm theo Bác

Lan tỏa phong trào người cao tuổi học và làm theo Bác

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội người cao tuổi phường An Tường, thành phố Tuyên Quang luôn duy trì và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng ...
Bản đồ
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT Thành phố mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 273