• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

CHUYÊN ĐỀ - Thành phố Tuyên Quang thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Sau 3 năm tích cực triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, phù hợp với thực tiễn địa phương, một số phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã dần được loại bỏ,  tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng và nhận thức của người dân.