Luân chuyển giúp cán bộ trưởng thành
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 - 9:59
Trên tinh thần Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, các huyện, thành phố trong tỉnh đã thực hiện luân chuyển nhiều cán bộ trẻ về cơ sở làm bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn. Luân chuyển cán bộ về môi trường công tác khó khăn hơn vừa đáp ứng yêu cầu công tác vừa nhằm mục đích bồi dưỡng, giúp cán bộ trưởng thành, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

Đồng chí Đào Quang Hậu (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) thăm mô hình sản xuất rau của Hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp phường.


Công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở được các huyện, thành phố thực hiện một cách thận trọng, không chạy theo số lượng. Các địa phương thực hiện luân chuyển cán bộ trên cơ sở kế hoạch từ đầu nhiệm kỳ 2015 -2020, xác định rõ đối tượng, phạm vi, biện pháp, lộ trình thực hiện. Đồng chí Đặng Ngọc Minh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết, trong năm nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định luân chuyển 2 cán bộ trẻ từ huyện về các xã đảm nhận các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã. Công tác luân chuyển được thực hiện một cách khoa học, công khai, dân chủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, có chú ý đến yếu tố đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Cán bộ được luân chuyển đã khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu rèn luyện, chủ động tìm tòi tiếp cận với điều kiện và môi trường làm việc mới, thể hiện được năng lực, tích lũy được kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong công tác.

Anh Đỗ Văn Hiếu từ Phó chánh Văn phòng Huyện ủy luân chuyển về làm Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ. Anh đã tích cực đi cơ sở, xuống các thôn nắm đến từng hộ gia đình. Ngay sau khi được luân chuyển về xã Hùng Mỹ, anh Hiếu đã tìm hiểu những thế mạnh, khó khăn của địa phương để có các giải pháp cùng cấp ủy tháo gỡ. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, những khó khăn trong xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh đã được anh và cấp ủy đẩy mạnh xã hội hóa, quyết tâm hoàn thành. Đặc biệt một số dự án về phát triển đàn trâu thương phẩm ở Hùng Mỹ đã thu hút được nguồn vốn hỗ trợ từ khi có cán bộ huyện luân chuyển về.

Tại huyện Sơn Dương, công tác luân chuyển cán bộ trẻ từ huyện về làm bí thư các xã, thị trấn đã được thực hiện thường xuyên nhiều năm qua. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục luân chuyển 2 cán bộ trẻ trong quy hoạch xuống cơ sở làm bí thư đảng ủy. Hàng năm, Huyện ủy đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ gắn với đánh giá công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng. Anh Tống Khắc Hòa, Bí thư Huyện Đoàn được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Trung Yên trong năm nay. Vượt qua một số ý kiến cho rằng là cán bộ trưởng thành từ phong trào đoàn, có thể gặp nhiều khó khăn trong công tác Đảng, anh Hòa đã tích cực học hỏi, bám dân. Ngoài thời gian giải quyết công việc ở trụ sở xã, anh dành nhiều thời gian đi thôn để gần gũi với người dân lắng nghe người dân phản ánh tâm tư. Anh đã cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong quy chế làm việc để phân công rõ chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Anh bảo: “Những khó khăn từ khi luân chuyển giúp tôi có cái nhìn rộng hơn khi giải quyết các vấn đề ở cơ sở đồng thời giúp tôi trưởng thành hơn”.

Thực tiễn công tác luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở cho thấy rõ hiệu quả, sự nỗ lực trong rèn luyện của cán bộ được luân chuyển. Tuy nhiên, công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả của sự luân chuyển chưa được thực hiện thường xuyên và đánh giá riêng mà chủ yếu là đánh giá, tổng kết chung với công tác tổ chức cán bộ. Theo đồng chí Đào Quang Hậu, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang), công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở phải được cấp ủy cấp trên quan tâm, đánh giá tổng kết. Đối với những cán bộ luân chuyển về cơ sở thực hiện tốt mục đích của việc luân chuyển cần có sự biểu dương kịp thời. Đối với cán bộ luân chuyển chưa thực hiện tốt cần có sự đánh giá, rút kinh nghiệm và phê bình.

Quy định số 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ vừa ban hành ngày 7-10-2017 đã quy định rõ việc nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển khi hết thời gian luân chuyển. Việc thực hiện quy định này trong thời gian tới chắc chắn sẽ giúp việc luân chuyển cán bộ về cơ sở có sự đánh giá, tổng kết khi hết thời gian luân chuyển một cách cụ thể, kịp thời ở các địa phương.

theo TQĐT
Lượt xem: 51 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: