PHƯỜNG Ỷ LA THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN SỐ 06

PHƯỜNG Ỷ LA THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN SỐ 06

          PHƯỜNG Ỷ LA THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN SỐ 06 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, với vai trò, chức trách, nhiệm ...
Đoàn Thanh niên phường Ỷ La đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng Chính quyền số, xã hội số

Đoàn Thanh niên phường Ỷ La đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng Chính quyền số, xã hội số

Nhận thức rõ vai trò của thanh niên tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống; thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Ỷ La đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng Chính quyền số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh ...
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 24