Sáng 15-5, tại Hội trường UBND thành phố Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố; Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai sử dụng ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang.Đại biểu là công chức đại diện cho các sở, ban, ngành, UBND thành phố Tuyên ...