Ủy ban nhân dân  phường Minh Xuân tiếp tục thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường

Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tiếp tục thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường

Ngày 07/6/2023 Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tiếp tục thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường. Xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm và tái vi phạm trong công tác quản lý trật tự đô thị trên các tuyến đường Tân Trào, Bình Thuận, 17/8, góp phần đảm bảo an toàn ...
Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình có công trình lấn, chiếm cống thoát nước, hành lang cống thoát nước trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình có công trình lấn, chiếm cống thoát nước, hành lang cống thoát nước trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình có công trình lấn, chiếm cống thoát nước, hành lang cống thoát nước trên địa bàn.Căn cứ Thông báo số 174/TB-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thông báo kết luận của Phó ...
Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tổ chức xin kiến vào nội dung dự thảo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh.

Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tổ chức xin kiến vào nội dung dự thảo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh.

Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản tổ chức xin kiến vào nội dung dự thảo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh.Hôm nay ngày 26/5/2023, UBND phường Minh Xuân tổ chức Hội nghị xin  kiến các hộ chăn nuôi vào nội dung dự thảo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về ...
TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG THIÊN TAI (15-22/5/2023): “TỪ ỨNG PHÓ ĐẾN HÀNH ĐỘNG SỚM”

TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG THIÊN TAI (15-22/5/2023): “TỪ ỨNG PHÓ ĐẾN HÀNH ĐỘNG SỚM”

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 (từ ngày 15 - 22/5/2023) có chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông; nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng ...
Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình có công trình lấn, chiếm cống thoát nước, hành lang cống thoát nước trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình có công trình lấn, chiếm cống thoát nước, hành lang cống thoát nước trên địa bàn.

Căn cứ Thông báo số 174/TB-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp ...
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4