A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Kinh tế - xã hội có bước phát triển rõ rệt, đời sống Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm hẳn, tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng, thế và lực của đất nước được tăng cường, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại phủ nhận sự có mặt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng cho rằng ở Việt Nam chưa có kinh tế thị trường đúng nghĩa, không thể có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa mâu thuẫn nhau vì: kinh tế thị trường là tự do, trong khi xã hội chủ nghĩa là chuyên chế; kinh tế thị trường là đa nguyên, trong khi xã hội chủ nghĩa là nhất nguyên; kinh tế thị trường là dân chủ, trong khi xã hội chủ nghĩa là độc đoán... Do đó, bản thân kinh tế thị trường đã mâu thuẫn với định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể cùng tồn tại trong một mô hình kinh tế thị trường.

Các thế lực thù địch còn cho rằng: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không có cơ sở lý thuyết khoa học, có chăng là sự gán ghép khiên cưỡng giữa lý thuyết kinh tế thị trường với lý luận Mác - Lê nin. Các luận điểm xuyên tạc sử dụng lối chơi chữ, vòng vo, lập lờ, cho rằng kinh tế thị trường phải dựa trên nền tảng sở hữu tư nhân, trong khi định hướng xã hội chủ nghĩa lại xác định vai trò kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế thị trường phải dựa trên nền tảng xã hội dân sự, trong khi định hướng xã hội chủ nghĩa lại dựa trên hệ thống chính trị độc đảng, kinh tế thị trường phải dựa trên các lý thuyết kinh tế tự do, trong khi định hướng xã hội chủ nghĩa lại dựa trên Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trước những luận điệu xuyên tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chúng ta cần khẳng định như sau:

Một là, kinh tế thị trường đã và đang có mặt ở Việt Nam là hiện thực. Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chính là luận cứ đanh thép phản bác mọi xuyên tạc phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những thành tựu về phát triển các yếu tố thị trường, các loại thị trường đã chứng tỏ kinh tế thị trường đã có mặt ở Việt Nam.

Hai là, kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, không phải sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản. Tính có thể của mỗi mô hình kinh tế thị trường thể hiện điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không phải ngoại lệ.

Ba là, các quan điểm ngụy biện, chơi chữ của các thế lực thù địch cố tình không phân biệt giữa kinh tế với chính trị ; giữa thể chế kinh tế thị trường với thế chế chính trị, không thấy được đặc trưng chung của kinh tế thị trường với các đặc thù của mô hình kinh tế thị trường gắn với từng quốc gia, sử dụng cách thức thổi phồng những hạn chế nhất định, quy cho bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

(Face Người Tuyên Quang)


Nguồn:(Facebook Người Tuyên Quang) Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 25