LÃNH ĐẠO HĐND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 


 Đồng chí      
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố


Đồng chí
Phạm Thị Thành Chung
Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND TP
 
Đồng chí
Phan Thị Mỹ Bình
Phó Chủ tịch HĐND TP