BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025


 Đồng chí      
TẠ ĐỨC TUYÊN
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
 Bí thư Thành ủy Tuyên Quang  

 

 

Đồng chí      
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,  

Chủ tịch HĐND Thành phố

          

 

 

 Đồng chí      
TÔ HOÀNG LINH
             Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố

 


Đồng chí
Phạm Thị Thành Chung
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tuyên Quang

 

Đồng chí
Trần Thị Hiền
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, 
Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị thành phố

 

  

Đồng chí

Đinh Thị Thu Hà
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

   
 

Đồng chí 

 Lê Công Đại
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

  

 

 

                                                                                  

 

Đồng chí
Phạm Quốc Chương
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

  

Đồng chí
Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang

Đồng chí

PHẠM XUÂN TUYÊN

Ủy viên BTV, Trưởng Công An Thành phố

 

Đồng chí 

Bùi Thế Dung

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố