LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2021 -2026

 Đồng chí

TRẦN VIẾT CƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

 

 

 

 Đồng chí 

NÔNG THỊ TOẢN

 Uỷ viên BTV Thành uỷ , Phó chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí : Đỗ Đình Đạt, Thành uỷ viên- Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

Đồng chí

ĐỖ ĐÌNH ĐẠT

Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thành phố