LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2021 -2026


 Đồng chí      
TÔ HOÀNG LINH
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP


 

 

 

 Đồng chí NGUYỄN XUÂN NHO 

       Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thành phố