A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG THUỐC NÀO TRỊ TẬN GỐC BỆNH THAM NHŨNG, TIÊU CỰC?

PHƯƠNG THUỐC NÀO TRỊ TẬN GỐC BỆNH THAM NHŨNG, TIÊU CỰC?

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”. Người khẳng định tham nhũng là căn bệnh nguy hiểm nhất, là “hành động xấu xa nhất, tội lỗi, đê tiện nhất”, “trộm cắp tiền bạc của Nhân dân, tổn hại kinh tế của Chính phủ, cũng là mật thám, phản quốc, nếu không phải là tệ hơn nữa”. Vì vậy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cấp bách, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của chế độ. Để đem lại hiệu quả cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc “bắt mạch” đúng nguyên nhân căn bệnh và tìm ra “phương thuốc” hữu hiệu để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực là rất cần thiết.

Trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ tham nhũng và tiêu cực có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Đồng chí khẳng định đây mới là cái gốc của tham nhũng; vì không suy thoái, hư hỏng thì làm gì dẫn đến tham nhũng? Do đó đấu tranh “phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”.

Để trị tận gốc bệnh tham nhũng, tiêu cực cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị cần coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để thấy rõ bản chất của tham nhũng, về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác này, tạo quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng,“phải chấn chỉnh, uốn nắn từ suy nghĩ, nhận thức mới có thể phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc tình trạng tham nhũng”. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường kiểm soát quyền lực để cán bộ “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; phải nhất quán phương châm không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ; phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Thực hiện tốt công tác cán bộ, đặc biệt đánh giá, lựa chọn, bố trí đúng cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường quản lý, giáo dục, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò nêu gương, luôn thực hành “tự soi”, “tự sửa”, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để chống tham nhũng, tiêu cực.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Với sự kiên quyết, kiên trì, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới sẽ đạt được hiệu quả cao, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bùi Hữu Thêm

(Face Người Tuyên Quang)Nguồn:(Facebook Người Tuyên Quang) Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT tỉnh mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 25