• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Chuyên đề phục vụ ký kết hợp tác Lao động với Hàn Quốc

Ký kết thỏa thuận giao lưu kết nghĩa với huyện Imsil, tỉnh Jeollabuk Hàn Quốc