• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Chuyên đề tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

Trong 20 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang được duy trì hằng năm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đây là dịp nhân dân ở các khu dân cư cùng nhìn lại một thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều khu dân cư đã tổ chức bữa “cơm đoàn kết”. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của thành phố.