• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Thành phố Tuyên Quang tổ chức gặp mặt người có uy tín, lực lượng cốt cán tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Video liên quan