• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025

Hơn hai năm qua, với quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tuyên Quang đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18 chỉ tiêu phân kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra. Kiểm soát tốt dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%. Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều hoàn thành vượt dự toán được giao. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99,9%, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội, làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, từng bước xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I như mục tiêu Nghị quyết Đại hội thành phố lần thứ XX đề ra.