• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Hội nghị tuyên truyền, chia sẻ và lấy ý cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo Luật BVMT 2020

Chiều ngày 17/5, Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, chia sẻ và lấy ý cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo Luật Bảo vệ môi trường 2020