• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 10/5, HĐND thành phố Tuyên Quang khoá XXII đã tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4, thông qua các nghị quyết quan trọng về điều chỉnh quy hoạch; quản lý, sử dụng đất, phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 - 2030.