Được biết đến là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, Tuyên Quang cũng có những lễ hội truyền thống đặc sắc với không gian văn hóa đầy ắp tính nhân văn.